BØRNEUNDERSØGELSER

Oversigt over børneundersøgelser
 
Husk altid at booke konsultationen i dit barns navn eller cpr.nr.

Alder Undersøgelse hos læge Vaccination
5 uger Ja Nej
3 måneder Nej Ja (gives af sygepl.)
5 måneder Ja Ja
12 måneder Ja Ja
15 måneder Nej Ja (gives af sygepl.)
2 år Ja -  hos sygeplejerske Nej
3 år Ja -  hos sygeplejerske Nej
4 år Ja -  hos sygeplejerske Ja (gives af sygepl.)
5 år Ja Ja
12 år (se venligst under "Vaccination") Nej Ja (gives af sygepl.)